Arkitekt maa
Bygningskonstruktør BTH

Arkitektkontoret tilbyder bred faglig viden. Stort engagement uanset projektstørrelse. Kort beslutningsproces og direkte kontakt mellem bygherre og projekterende. Projektering foretages digitalt med 3D tegneprogram med samtidig rumlig model. Programmet giver mulighed for virtuel bygningsmodel, med fri bevægelse i projektet.​​

Rådgivning

Målsætning

Tegnestuen ser det som sin opgave at få arkitektur og formgivning, konstruktion og økonomi til at hænge sammen, fra helhed til detalje – det optimale projekt indenfor de afstukne rammer.

​Det er tegnestuens pligt i opgaveforløbet, at rådgive bygherren, med sortering og supplering af ideer og udarbejde et koncept, der fastholder projektet fra skitse til aflevering.

​Arkitekten er bygherrens uafhængige tillidsmand og rådgiver. Arkitekten er særligt uddannet til at varetage de menneskelige, de æstetiske og de funktionelle aspekter i planlægning og byggeri, sammen med de tekniske, de økonomiske og de tidsmæssige forhold.

Organisering

Arkitektkontoret har gennem tidligere arbejder etableret et effektivt fagligt netværk blandt andre tekniske rådgivere som ingeniør, bygningssagkyndig og landinspektør.

​Arkitektkontoret tilbyder bred faglig viden. Stort engagement uanset projektstørrelse. Kort beslutningsproces og direkte kontakt mellem bygherre og projekterende. Projektering foretages digitalt med 3D tegneprogram med samtidig rumlig model. Programmet giver mulighed for virtuel bygningsmodel, med fri bevægelse i projektet.​​

Forløb

​​Byggesagens forløb kan være som nedenstående – inddelt i fem faser

1. ​Skitseforslag:

 • Forslag udarbejdes på baggrund af bygherrens ide og ønsker, suppleret og sorteret i samarbejde med arkitekten. Løse skitser, digital model eller håndtegninger, som viser størrelse, form og møblering.
 • Overslagspris (bygningsdele eller m2 – priser)

2. ​Forprojekt:

 • Skitseforslaget bearbejdes og rettes til i henhold til bygherrens ønsker for størrelser, materialer, installationer mm.
 • ​Forprojektet fastlægger forhold vedrørende lovgivning og økonomi.
 • Tegninger som viser størrelse, form og bygningsdele.
 • Kalkulation / byggeregnskab.

3. Hovedprojekt:

 • Forprojektet bearbejdes i alle formmæssige og tekniske helheder til hovedprojekt og detaljer. Fornøden ingeniørbistand indhentes.
 • Nøjagtige tegninger udarbejdes: planer, snit, facader og detaljer.

4. Udbudsmateriale:

 • Hovedprojektet suppleres med udbudsbeskrivelse, betingelser for arbejdets udførelse og tilbudslister. Byggetilladelse indhentes. Indhentning af tilbud og indgåelse af aftaler med håndværkere.

5. Under byggeriet:

 • Arkitekten bistår med byggestyring og tidsplaner.
 • Tilsyn med arbejdets korrekte udførelse.
 • Afleveringsforretning når arbejdet er færdigt.
 • Byggeregnskab.​

Honorar:

​Arkitekten honoreres for hver enkelt fase i henhold til rådgiveraftale – bygherren kan afbryde samarbejdet ved afslutning af hver enkelt fase.

Skitseforslaget aftales som fast beløb. Øvrige faser kan honoreres som procentsats af håndværkerudgifterne fordelt under de enkelte faser.

Første besøg hos Jer eller på tegnestuen er omkostningsfrit.

Forholdet mellem bygherre og rådgiver reguleres efter ABR 18 – Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand. Arkitektkontoret er forsikret hos Tryg prof.-ansvar.​